Χορηγοί Επικοινωνίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, γνωρίζοντας καλά την δύναμη της προβολής και παράλληλα την ανάγκη για να επικοινωνήσει το έργο της και να ενημερώσει τον κόσμο του χώρου για τις δράσεις της και τη δουλειά της, από αυτή την ενότητα παρουσιάζει και παράλληλα ευχαριστεί τους χορηγούς Επικοινωνίας. Το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Τ.Α, τους εύχεται να συνεχίζουν με το ίδιο μεράκι και μεγαλύτερη επιτυχία, την πληροφόρηση του κοινού και έτσι να συνδράμουν στην εξάπλωση και περαιτέρω διάδοση των πολεμικών τεχνών και της ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. 

 


ufightlogo