Τεχνική Επιτροπή

H Τεχνική επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, αποτελείται από τους:

  1. Μιχάλης Κοσσυβάκης
  2. Πολυνίκης Τριγάζης
  3. Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος
  4. Σιδέρης Γεωργίου