Οργανωτική Επιτροπή

H Oργανωτική επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, αποτελείται από τους:

  1. Μιχάλη Κοσσυβάκη
  2. Πολυνίκη Τριγάζη
  3. Παναγιώτη Μπάμπαλη
  4. Αλέξανδρο Ράμμο
  5. Σοφία Καραβασίλη