Επιτροπή Κριτών

H επιτροπή Κριτών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, αποτελείται από τους:

  1. Πολυνίκης Τριγάζης - Πρόεδρος
  2. Νικηφόρος Κοτρίδης - Μέλος
  3. Σιδέρης Γεωργίου - Μέλος
  4. Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος - Μέλος