Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Τ.Α

Αν υπάρχει κάτι κοινό σε όλους μας, πέρα από το έντονο ενδιαφέρον, την αγάπη και την πολύχρονη ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες, , αυτό είναι η εδραιωμένη πεποίθησή μας, πως οι άνθρωποι του χώρου, οφείλουν να προσφέρουν σε αυτόν, γιατί αλλιώς, κινδυνεύει από στασιμότητα που πνίγει την ανάπτυξή του.

Η ευθύνη που αναλάβαμε, ως διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας, είναι να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο προς τα μέλη μας, να εργασθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ο καθένας από το πόστο του, με ομαδικό πνεύμα και ομοιογένεια προς όφελος των μελών μας, αλλά και να δημιουργήσουμε το περιβάλλον που οι Πολεμικές τέχνες εν γένει και ειδικά η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, να προαχθεί – αναβαπτιστεί - αναπτυχθεί και προωθηθεί, όπως ποτέ άλλοτε.

Είμαστε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας περιέβαλλαν τα 61 μέλη (σύλλογοι) έως την ημέρα της ιδρυτικής διακήρυξης της Ομοσπονδίας. Μας ενισχύουν το βαθύ αίσθημα ευθύνης με το οποίο τους αντιμετωπίζουμε.

Ατενίζουμε το μέλλον με αίσθημα σιγουριάς και αισιοδοξίας, και με διάθεση να καθιερωθεί πολύ σύντομα η Ομοσπονδία μας, ως την ηγετική δύναμη της ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ στην Ελλάδα.

Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία είναι τα μέλη της. Αυτά ισχυροποιούν την κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει της Π.Ο.Ε.Τ.Α στην εξέλιξη και στην επιτυχία, πάντα με σεβασμό προς τον χώρο και τους ανθρώπους του, και την ποιότητα συνώνυμη με κάθε δράση μας.

Στην Π.Ο.Ε.Τ.Α σχεδιάζουμε αναπτύσσουμε και υλοποιούμε δημιουργικά, ευέλικτα, επινοητικά και προσαρμοστικά προς τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου την ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, και επικοινωνούμε σε αυτή την κατεύθυνση με το πολυποίκιλο κοινό των πολεμικών τεχνών.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το κίνητρο και την κύρια αιτία για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α) μία κίνηση που αναγνωρίστηκε ως επιτακτική αναγκαιότητα, από πολλούς συναδέλφους και που είμαστε βέβαιoι θα αγκαλιάζεται συνεχώς και από περισσότερους.

Η Π.Ο.Ε.Τ.Α, είναι ένα αδέσμευτο και ανεξάρτητο δευτεροβάθμιο όργανο, με πρωταρχικό σκοπό τη συντονισμένη δράση και συνεργασία Συλλόγων, Σχολών, Εστιών Εκπαίδευσης, Οργανισμών και Εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στις Πολεμικές τέχνες και διδάσκουν Αυτοάμυνα,

Θεμελιώδης αρχή ίδρυσης και λειτουργίας της Π.Ο.Ε.Τ.Α. είναι η «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».

Με εκτίμηση
Μιχάλης Κοσσυβάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ

Y.Γ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, από το δημόσιο αυτό βήμα, ένα ένα ξεχωριστά τα μέλη που πλαισιώνουν το Δ.Σ, παλαιοί και νέοι φίλοι, για την εμπιστοσύνη τους και την συμπόρευση.


 To προσωρινό Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, αποτελείται από τους:

 • Mιχάλης Κοσσυβάκης / Πρόεδρος
 • Σιδέρης Γεωργίου / Α' Αντιπρόεδρος
 • Πολυνίκης Τριγάζης / Β' Αντιπρόεδρος
 • Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος / Γενικός Γραμματέας
 • Σοφία Καραβασίλη / Ταμίας
 • Παναγιώτης Μπάμπαλης / Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 • Νικηφόρος Κοτρίδης / Μέλος
 • Αλέξανδρος Ράμμος / Μέλος
 • Θωμάς Παναγιωτόπουλος / Μέλος

 


 • Μιχάλης Κοσσυβάκης
 • Σιδέρης Γεωργίου
 • Πολυνίκης Τριγάζης
 • Nεκτάριος Λυκιαρδόπουλος
 • Σοφία Καραβασίλη
 • Παναγιώτης Μπάμπαλης
 • Nικηφόρος Κοτρίδης
 • Αλέξανδρος Ράμμος
 • Μιχάλης Κοσσυβάκης

  Μιχάλης Κοσσυβάκης

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 6th Dan Karate (USAKF - AKBBA)
  • 5th Dan Ju-Jitsu (USMA)
  • Senior Instructor Modern Arnis (MARPPIO)
  • Instructor Filippo Combat Systems (FCS)
  • Head Instructor FCS GREECE Organization
 • Σιδέρης Γεωργίου

  Σιδέρης Γεωργίου

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Επάγγελμα: Ελεύθερος Επαγγελματίας

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 8th Dan World Taekwondo (EΛ.Ο.Τ)
  • 7th Dan World Taekwondo (Kukkiwon)
  • 5th Dan Hapkido
  • 1st Dan Haedong Kumdo
 • Πολυνίκης Τριγάζης

  Πολυνίκης Τριγάζης

  Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Επάγγελμα: Mαθηματικός - Φιλόσοφος

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • Παγκρατής - 6ος βαθμός στο Παγκράτιο (Ο ανώτατος τίτλος και βαθμός στο Παγκράτιο)
  • Πρόεδρος Ελλανοδικών Παγκρατίου Αθλήματος της FILA
  • Iδρυτής του Eύαθλον (Εκ του Αρχαίου Ελληνικού Παγκράτιου)
  • Εμπειρία και βαθμούς σε Shotokan / Kick Boxing / Ju-Jutsu
 • Nεκτάριος Λυκιαρδόπουλος

  Nεκτάριος Λυκιαρδόπουλος

  MEΛΟΣ

  Επάγγελμα: Ελεύθερος Επαγγελματίας

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 4th Dan Ju-Jitsu
  • Παιδοτρίβης Β’ 4ο Βαθμό Παγκράτιο
  • 12ο Κhan Muai Thai
  • Aντιπρόσωπος στην Ελλάδα της World Ju-Jitsu Federation
  • Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της SHOOTO MMA
 • Σοφία Καραβασίλη

  Σοφία Καραβασίλη

  ΤΑΜΙΑΣ

  Επάγγελμα: Eμπορος - Βιοτέχνης

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 2nd Level FCS GREECE
  • Αθλήτρια KICK BOXING
 • Παναγιώτης Μπάμπαλης

  Παναγιώτης Μπάμπαλης

  ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Επάγγελμα: Διευθυντής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, SAFEGUARD Security services & systems

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 3rd Dan Ju Jitsu
  • 2nd Dan Shotokan Karate
  • 2nd Level FCS GREECE
 • Nικηφόρος Κοτρίδης

  Nικηφόρος Κοτρίδης

  ΜΕΛΟΣ

  Επάγγελμα: Aξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 4th Dan International Taekwondo
  • 3rd Dan World Taekwondo
  • 2nd Level FCS GREECE
  • Director of International Special Needs Taekwondo HELLAS.
 • Αλέξανδρος Ράμμος

  Αλέξανδρος Ράμμος

  ΜΕΛΟΣ

  Επάγγελμα: Country Sales Manager & Nam Hospitality, Institutional

  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  • 2nd Degree Fu Jow Pai Kung Fu
  • 2nd Level FCS GREECE