Γιατί να γίνετε μέλος μας

Πέρα από το πάθος μας, η διαφορετικότητα και η καινοτομία είναι η απάντησή μας.

Είμαστε δεσμευμένοι στη διαφορετικότητα και τη καινοτομία. Πιστεύουμε, πάντα με αρωγό την πολύχρονη γνώση και εμπειρία μας, και με βάση την αγάπη μας για τις Πολεμικές τέχνες και την Αυτοάμυνα, πως τα προγράμματά μας είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα, ώστε να είναι ευέλικτα και παράλληλα να μπορούν να καλύψουν τον πιο απαιτητικό.

Η ιδέα μας, βασίζεται σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, χωρίς σύνορα.

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι το μέλλον των Πολεμικών τεχνών. Και για να αυξηθεί η δύναμη του χώρου, πρέπει να βοηθήσουμε στην επιτυχία τους.

Η Π.Ο.Ε.Τ.Α, είναι αφιερωμένη στην προώθηση και την ανάπτυξη της ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, αλλά εκτός από την αποστολή να οικοδομήσουμε την τιμή, και να εγείρουμε την αξιοπρέπεια, τη φιλία και μια σύνδεση όλων των στυλ και συστημάτων των πολεμικών τεχνών που εξασκούν την Αυτοάμυνα στη χώρα μας, ως ένα ισχυρό σύμβολο ενοποίησης,

έρχεται να συνδράμει αποφασιστικά, και στον πρακτικό τομέα.

Καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που θα αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές σας, για να πάτε άμεσα και στα-θερά πέρα από τα όρια σας, είναι σε θέση να συμβάλει, όχι μόνο στην προώθηση της δράσης σας μέσω των πολεμικών τεχνών, αλλά και στο να προσφέρει και προσθέσει αίγλη και κύρος, στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες σας.

Πολλοί νέοι και παλαιοί εκπαιδευτές του χώρου μας, ενώ είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι στον τεχνικό τομέα, δεν έχουν είτε τις επιδεξιότητες, είτε τον απαιτούμενο χρόνο για να σκεφτούν και να υλοποιήσουν στρατηγικές marketing και τρόπους προώθησης της σχολής, του συλλόγου ή του οργανισμού τους.

H Π.Ο.Ε.Τ.Α, αρχικά, έρχεται να σας προσφέρει το κύρος που προσδίδει η πιστοποίηση από μια Ομοσπονδία που είναι δευτεροβάθμιο όργανο, παρέχοντας πολυτελή πιστοποιητικά βαθμών με μοντέρνο σχεδιασμό, που θα εμπεριέχουν το σήμα σας, την επωνυμία σας και το στυλ σας, σεβόμενη απολύτως το σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης βαθμού των ασκουμένων σε αυτές που εσείς έχετε ορίσει.

Δεν εμπλεκόμαστε καθόλου, στην διδακτέα αλλά και στην εξεταστέα ύλη, στην διαδικασία των τεστ και στην ποικιλομορφία των απαιτήσεων, στο καθιερωμένο σύστημα κατάταξης, στα χρονολογικά και ηλικιακά όρια που η κάθε σχολή - οργανισμός έχει θεσπίσει.

H Π.Ο.Ε.Τ.Α, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΒΑΘΜΩΝ. Πιστοποιεί τους βαθμούς των μελών της, Εκπαιδευτών, Σχολών και Συλλόγων πολεμικών τεχνών, εστιών εκπαίδευσης και οργανισμών, και τους βαθμούς που δίδουν στους μαθητές τους.


Μερικά από τα κύρια πλάνα που θα υλοποιήσει η Π.Ο.Ε.Τ.Α, συνοπτικά είναι:

Α. Διοργάνωση Πανελλήνιων Διαγωνισμών τεχνικών Αυτοάμυνας και Επιδείξεων σχολών.
Β. Διοργάνωση Διαγωνισμών τεχνικών Αυτοάμυνας και Επιδείξεων σχολών τοπικών επιτροπών/περιφερειών.
Γ. Διοργάνωση Φεστιβάλ, Συνεδρίων και Σεμιναρίων.
Δ. Δημιουργία ειδικής πλατφόρμας *Website, ειδησιογραφικής μορφής με άψογη αισθητική/λειτουργικότητα. (Ο Παρών ιστοχώρος)
Ε. Αμεση δραστηριοποίηση όλων των ενεργειών για κάλυψη των μελών της, με Κρατική άδεια Καθηγητή Αυτοάμυνας Ενηλίκων.
Ζ. Καλύψη των αναγκών των Συλλόγων - Σχολών - Εκπαιδευτών πολεμικών τεχνών που ασχολούνται με την Αυτοάμυνα. (Συμβουλευτικής - Λογιστικής ή Νομικής μορφής)
Η. Παροχή πολυτελών πτυχίων έγχρωμων και μαύρων ζωνών για κάθε τεχνοτροπία και πιστοποιητικά βαθμών με μοντέρνο σχεδιασμό που θα εμπεριέχουν το σήμα σας, την επωνυμία σας και το στυλ σας, σεβόμενη απολύτως το σύστημα       αξιολόγησης - κατάταξης βαθμού των ασκουμένων σε αυτές που εσείς έχετε ορίσει.
Θ. Χορήγηση πολυσέλιδου έγχρωμου δελτίου μέλους, όπου θα περιλαμβάνει, το σήμα της σχολής και της τέχνης σας, καθώς και την ιστορία της κύριας τεχνοτροπίας που ο κάθε σύλλογος/σχολή ακολουθεί.
Ι. Παροχή πολυτελούς έγχρωμης επιγραφής εισόδου της σχολής 0,70 Χ 0,30cm, όπου θα πιστοποιεί πως ο
Ε. Σύλλογος/σχολή καλλιεργεί - διδάσκει την Αυτοάμυνα και είναι μέλος της Π.Ο.Ε.Τ.Α για κάθε έτος.

και πολλά - πολλά άλλα...

* Eιδική πλατφόρμα website, για την κάθε σχολή, δυναμικής μορφής (αυτοδιαχειριζόμενη)
Μεγάλη διαφημιστική κάλυψη της σχολής και των εκπαιδευτών.
Δημοσιογραφική κάλυψη κάθε δραστηριότητας του Συλλόγου...

**Σας κάνουμε γνωστό πως σύμφωνα με τον νόμο, οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται σε Υπουργεία και Δημό-σιους φορείς, πρέπει να γίνεται από Δευτεροβάθμιο Όργανο. 

Η συνένωση όλων λοιπών, είναι η δύναμή μας.


Προσφέρουμε περισσότερα

Γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε καλά, ότι για να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε ως μέλη μας, τους καλύτερους ανθρώπους του χώρου, πρέπει να τους προσφέρουμε περισσότερα.
Περισσότερους τρόπους για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες, περισσότερο χώρο για να επιτύχουν και να αναπτυχθούν, και περισσότερες λύσεις για να ενδυναμώσουν τη σταδιοδρομία τους.

Παρέχουμε ποικιλία

Έχουμε δημιουργήσει και υλοποιήσει πολλές ιδέες, για να ικανοποιήσουμε και τους πιο ευφάνταστους και πρωτοποριακούς. Και καθώς η Ομοσπονδία μας εξελίσσεται, νέες δυνατότητες θα προκύπτουν.
Είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε μια Ομοσπονδία, που μεταξύ των άλλων θα παρέχει στα μέλη της, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ανώτερο δυνατό επίπεδο.

Την ελευθερία να ενεργήσετε

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την καινοτομία, έτσι ώστε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη μας, έχουν την ελευθερία για θετική δράση. Μπορούμε να σας δώσουμε όλη την υποστήριξη, την ενθάρρυνση και την βοήθεια που χρειάζεστε. Την ίδια στιγμή, μπορούμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε νέες ιδέες και να χρησιμοποιήσετε την πρωτοβουλία σας.

Γνωρίζουμε τον χώρο

Για να πετύχουμε την αξία από την αποδοτικότητα, την καινοτομία και την ευελιξία των παροχών μας, δεν στεκόμαστε μόνο στην σύγχρονη αντίληψη των προγραμμάτων μας.

Κατέχουμε μια βαθιά κατανόηση των θεμάτων και των διαδικασιών που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων μας.

Δεν είμαστε τεχνοκράτες ή διαφημιστές, υπήρξαμε για χρόνια μαθητές και είμαστε ενεργοί εκπαιδευτές του χώρου. Ο εμπνευστής και ιδρυτής της Π.Ο.Ε.Τ.Α έχει 41 χρόνια ενεργή και αφοσιωμένη ενασχόληση με τις Πολεμικές τέχνες, (Πάνω από τα 4/5 της ζωής του) με κατεγεγραμμένες πλήθος οργανωτικών επιτυχιών.

Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από την απλή εκτέλεση μιας σειράς διαδικασιών. Είναι οι τρόποι υλοποίησης, η σχέση που αναπτύσσεται, η βεβαιότητα αντιμετώπισης με δικαιοσύνη, υπευθυνότητα και σεβασμό και ας είμαστε ειλικρινείς, πόσο κοστίζει.

Είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε στον απόλυτο βαθμό, τον λόγο σύστασης και λειτουργίας μιας Ομοσπονδίας Πολεμικών τεχνών.

Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε καθοδηγήση στους νέους Συλλόγους και συναδέλφους,
είμαστε εδώ για να παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη σε παλαιούς Συλλόγους και συναδέλφους,
είμαστε εδώ για να δράσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.O.E.T.A

1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικό του Συλλόγου - Σωματείου συν βεβαίωση καταχώρησης στα επίσημα βιβλία του Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικίου της έδρας του.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου αναγνωρίσεως του σωματείου.
3. Πρωτότυπη αίτηση του Δ.Σ. για εγγραφή στην Π.Ο.Ε.Τ.Α (επισυνάπτεται).
4. Πρακτικό Δ.Σ. με το ισχύον διοικητικό συμβούλιο με θεωρημένες υπογραφές Προέδρου & Γεν. Γραμματέα.
5. Απόφαση του Δ.Σ. περί αποδοχής του καταστατικού της Π.Ο.Ε.Τ.Α και των εσωτερικών κανονισμών της, των αποφάσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Τ.Α καθώς και των αποφάσεων οποιασδήποτε άλλης επιτροπής τη λειτουργία της οποίας             προβλέπει το καταστατικό της ομοσπονδίας.
6. Πέντε (5) αιτήσεις δελτίου μελών (Κόστος δελτίου: 15€).
7. Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. ότι τηρούνται τα βιβλία του Συλλόγου.
8. Ορισμός αντιπορσώπου στην Ομοσπονδία (τακτικού και αναπληρωματικού)

Η εγγραφή στην Π.Ο.Ε.Τ.Α είναι 50€ ΕΦΑΠΑΞ και η ετήσια συνδρομή είναι 50€.


H Π.Ο.Ε.Τ.Α, παρέχει στα μέλη της, ειδική έγχρωμη “ταμπέλα” από αδιάβροχο αυτοκόλλητο βινύλιο τελευταίας γενιάς*, που πιστοποεί ότι ο Σύλλογος / (ή Σχολή), καλλιεργεί και παρέχει τμήματα ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ, για κάθε έτος.

Η Επιγραφή παραδίδεται ταχυδρομικά (με όλα τα έγγραφα του Συλλόγου/Σχολής) σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την εγγραφή ή την αναννέωση εγγραφής.

Η Επιγραφή κατασκευάζεται ΔΩΡΕΑΝ.

*Επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, Α. Οριζόντια (0,65 Χ 0,30m) - B. Kάθετη (0,65 Χ 0,30m) - Γ. Τετράγωνη (0,45 Χ 0,45m) 


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ BANNER

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευσης Τεχνών ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ, γνωρίζοντας καλά την δύναμη της προβολής και παράλληλα την ανάγκη των μελών της για να επικοινωνήσουν το έργο και την παρουσία τους, δημιουργεί τακτικά, διαφημιστικά banner, προς ενημέρωση του πολυποίκιλου κοινού των Πολεμικών Τεχνών, κάνοντας την παρουσία της, συνεχώς και δυναμικά αισθητή, ώστε να συνδράμει στην εξάπλωση και περαιτέρω διάδοση του όρου και της ένοιας ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, αλλά και των μελών της που την διδάσκουν - προάγουν.