Αιτήσεις

Α. Το κάθε υποψήφιο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, μπορεί από εδώ να κατεβάζει τη σχετική "ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ στην Π.Ο.Ε.Τ.Α".

Β. Το κάθε μέλος μας, μπορεί από εδώ να κατεβάζει την "ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ στην Π.Ο.Ε.Τ.Α", έγγραφο απαραίτητο για την έκδοση του Δελτίου Μέλους, του κάθε σπουδαστή.

Γ. Εγγραφα για την συμμετοχή, ανά κατηγορία, σε Διαγωνισμούς Τεχνικών Αυτοάμυνας και Επιδείξεις Σχολών.

Δ. Κάθε είδους έγγραφο, που εκδίδει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, και είναι προς χρήση των μελών της