Επιδείξεις-Φεστιβάλ

Αυτή η ενότητα, θα καλύπτει τις διοργανώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α, και όσων τελούνται υπό την αιγίδα της, που αφορούν Επιδείξεων και Φεστιβάλ.