Διαγωνισμοί

Στην συγκεκριμένη ενότητα, θα πληροφορείστε για τους Διαγωνισμούς (Πανελλήνιους και Τοπικών Επιτροπών), που προκηρύσσει η Π.Ο.Ε.Τ.ΑΔιαγωνισμοί Τεχνικών Αυτοάμυνας Ρεαλιστικής Μορφής - Υπό μορφής επίδειξης - Οπλομαχίας  /   Διαγωνισμοί Επιδείξεων Συλλόγων