2016

Αυτή η ενότητα, θα παρουσιάζει τους Διαγωνισμούς Τεχνικών Αυτοάμυνας και Επιδείξεων σχολών, που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α και οι τοπικές επιτροπές της, για το έτος 2016.