Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάζονται τα video της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Π.Ο.Ε.Τ.Α καθώς και των μελών και υποστηρικτών της


 

Βίντεο

17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολεμικών Τεχνών WKF (promo clip)
17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολεμικών Τεχνών WKF (promo clip)
Ιδρυτική Διακήρυξη Π.Ο.Ε.Τ.Α - Πρόσκληση - promo clip
Ιδρυτική Διακήρυξη Π.Ο.Ε.Τ.Α - Πρόσκληση - promo clip
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α) - Promo clip 1
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α) - Promo clip 1
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α) - 2nd Promo clip
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α) - 2nd Promo clip
Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ (Διοργάνωση Π.Ο.Ε.Τ.Α)
Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ (Διοργάνωση Π.Ο.Ε.Τ.Α)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Promo Clip Εκδηλώσεων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - Promo Clip Εκδηλώσεων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - WKF Affiliation
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας - WKF Affiliation
Bορειελλαδικό συνέδριο ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ (promo clip)
Bορειελλαδικό συνέδριο ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ (promo clip)
Εκπαιδευτικό DVD -
Εκπαιδευτικό DVD - "Μαθήματα Αυτοάμυνας 11 πολεμικών τεχνών" - Promo Clip
Πανδωδεκανησιακό Συνέδριο Πολεμικών Τεχνών - Promo video clip
Πανδωδεκανησιακό Συνέδριο Πολεμικών Τεχνών - Promo video clip