Β. Υπο μορφής επίδειξης

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: EΙΔΙΚΑ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Παράγραφος 1. ΑΤΟΜΙΚΟ

Α. Το κάθε ζευγάρι αποτελείται από δύο (2) συμμετέχοντες. Ενα (1) βοηθό (Επιτιθέμενος) και τον διαγωνιζόμενο (Αμυνόμενος)
Β. Η δυάδα ανδρών αποτελείται αυστηρά από δύο (2) μέλη ενηλίκων ανδρών.
Γ. Η δυάδα γυναικών αποτελείται αυστηρά από δύο (2) μέλη ενηλίκων γυναικών.

Παράγραφος 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Η βαθμολογία ορίζεται από 5,1 έως 8 στην κατηγορία αρχαρίων, από 6,1 έως 9 στην κατηγορία μέσων, και από 7,1 έως 10 (άριστα) στη κατηγορία προχωρημένων με το σύστημα δεκαδικών αριθμών.

Α2.
Το ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή) θα είναι από το 5 έως το 10.

Α3.
Το δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή) θα είναι από το 1 έως το 9.

Παράγραφος 3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ - ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για τις κατηγορίες 8 Α1 - Β1 (Αρχαρίων) και 8 Α2 - Β2 (μέσων) θα εκτελεί μια εκ των τεχνικών που διαγωνίστηκε της επιλογής του αμυνόμενου.

Α2. Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

Α3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλή κριτή, ή η τελική του κρίση.

Α4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για την κατηγορία 8 Α3 - Β3 θα εκτελεί μια νέα τεχνική.

Α5. Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

Α6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλής κριτή, ή η τελική του κρίση.

Παράγραφος 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Οι βαθμοί θα δίνονται βασισμένοι στις ακόλουθες πέντε αρχές.

Α1. Παρουσίαση: Ο τρόπος που εισέρχονται στην περιοχή του διαγωνισμού, η στάση, ο χαιρετισμός, ο τρόπος που κλείνουν την παρουσίαση.

Α2. Εκτέλεση σε αργή κίνηση (Μόνο για την κατηγορία προχωρημένων): Ο τρόπος παρουσίασης της τεχνικής, (Ισορροπία, ρυθμός).

Α3. Εκτέλεση σε κανονική ταχύτητα: H σωστή απόδοση στην εκτέλεση σε σχέση με την παρουσίαση της αργής κίνησης, έλεγχος των χτυπημάτων.

Α4. Συνεργασία: Ο συγχρονισμός του ζευγαριού.

Α5. Θεατρικότητα - Χορογραφία: Ελκυστικότητα, εντυπωσιασμός, δυσκολία, χρονισμός, ρυθμός, ταχύτητα, ισορροπία, δυναμική επίθεση, έλεγχος, ποικιλία τεχνικών, σενάριο.

Α6. Τόσο η επίθεση του βοηθού, όσο και η άμυνα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να εκτελούνται με τεχνικό τρόπο.

Παράγραφος 5. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Α. Μη συσχετισμός αργής κίνησης και κανονικής ταχύτητας (Κατηγορία προχωρημένων).

Α2.
Ασέβεια προς τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, το κοινό...

Α3.
Τραυματισμός του βοηθού από απουσία ελέγχου του διαγωνιζόμενου.

Παράγραφος 6. ΑΡΧΑΡΙΩΝ (Ανδρών Γυναικών)

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί δύο (2) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα.

Α2. Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης που θα διενεργείται με το χέρι (Πχ, Ευθεία, κυκλική γροθιά, χτύπημα με την παλάμη, χαστούκι, γροθιά σφυρί, ανοδική γροθιά κλπ).

Α3. Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον επιθετικής ενέργειας ώθησης (σπρώξιμο) ή αρπαγής (πιάσιμο) από οποιαδήποτε θέση γωνία, σε κατακόρυφη θέση, που θα διενεργείται με το ένα χέρι

Α4. Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις δύο τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση.

Α5. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην "εξουδετέρωση", είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

Παράγραφος 7. ΜΕΣΩΝ (Ανδρών Γυναικών)

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τρεις (3) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα

Α2.
Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης που θα διενεργείται με το χέρι (Πχ, Ευθεία γροθιά, κυκλική γροθιά, χτύπημα με την παλάμη, χαστούκι, γροθιά σφυρί, ανοδική γροθιά, αγκωνιά...)

Α3.
Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης σε συνδυασμό δυο κρούσεων, σε κατακόρυφη θέση, που θα διενεργείται είτε με επιθέσεις χεριών, είτε χεριού ποδιού.

Α4.
Η τρίτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας ώθησης (σπρώξιμο) ή αρπαγής (πιάσιμο) από οποιαδήποτε κατακόρυφη θέση γωνία, με δυνατότητα διενέργειας και με τα δύο χέρια.

Α5.
Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τρεις τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση

Α6. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

Παράγραφος 8. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (Ανδρών Γυναικών)

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τέσσερεις (4) τεχνικές. Η κάθε τεχνική θα παρουσιάζεται πρώτα σε αργή κίνηση και στη συνέχεια θα εκτελείται σε κανονική ταχύτητα

Α2.
Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης που θα διενεργείται με το χέρι (Πχ, Ευθεία γροθιά, κυκλική γροθιά, χτύπημα με την παλάμη, χαστούκι, γροθιά σφυρί, ανοδική γροθιά αγκωνιά...)

Α3.
Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης σε συνδυασμό δυο κρούσεων, σε κατακόρυφη θέση, που θα διενεργείται είτε με επιθέσεις χεριών, είτε χεριού ποδιού.

Α4.
Η τρίτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας κρούσης, είτε με χέρι είτε με πόδι, η οποία θα εμπεριέχει μπλοκ ή εκτροπή ή αντεπίθεση από τον βοηθό.

Α5.
Η τέταρτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας ώθησης (σπρώξιμο) ή αρπαγής (πιάσιμο) από οποιαδήποτε θέση γωνία, με δυνατότητα διενέργειας και με τα δύο χέρια.

Α6.
Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τέσσερεις τεχνικές θα εκκινούν από οποιαδήποτε στά-ση - θέση σώματος.

Α7. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

Παράγραφος 9. ΟΜΑΔΙΚΟ

Α1. Στη κατηγορία μέσων, ο αμυνόμενος διαγωνίζεται εναντίον δυο (2) βοηθών.
Α2. Στη κατηγορία προχωρημένων, ο αμυνόμενος διαγωνίζεται εναντίον τριών (3) βοηθών.
Α3. Ισχύουν οι κανονισμοί όπως ορίζονται στο ατομικό αγώνισμα.
Α4. Οι τεχνικές είναι ΑΟΠΛΗΣ μορφής, σε άμυνα και επίθεση.