Γ. Οπλομαχίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. ΕΙΔΙΚΑ 3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΟΠΛΟΜΑΧΙΑΣ

Παράγραφος 1. ΑΤΟΜΙΚΟ

Α. Το κάθε ζευγάρι αποτελείται από δύο (2) συμμετέχοντες. Ένα (1) βοηθό (Επιτιθέμενος) και τον διαγωνιζόμενο (Αμυνόμενος)

Β.
Η δυάδα ανδρών αποτελείται αυστηρά από δύο (2) μέλη ενηλίκων ανδρών.

Γ.
Η δυάδα γυναικών αποτελείται αυστηρά από δύο (2) μέλη ενηλίκων γυναικών.

Δ.
Ως όπλα στις κατηγορίες Αρχαρίων και Μέσων, ορίζονται ένα μαχαίρι (και κάθε είδος κοντού όπλου με κόψη), ή ένα ραβδί (και κάθε είδος άκαμπτου όπλου) έως το μήκος του χεριού, ή ένα σπαθί όπως αυτό ορίζεται από κάθε τεχνοτροπία.

Δ1.
Ως όπλα στις κατηγορίες Προχωρημένων ορίζονται τα μαχαίρια (και κάθε είδος κοντού όπλου με κόψη), τα ραβδιά (και κάθε είδος άκαμπτου όπλου) έως το μήκος του χεριού, τα σπαθιά όπως ορίζονται από κάθε τεχνοτροπία (Boken, Shinai, Bolo, Κινέζικα κλπ) τα κοντάρια έως συν-πλην το ύψος του διαγωνιζόμενου, τα εύκαμπτα (ζώνη, σχοινί, ύφασμα κλπ), τα ομοιώματα πυροβόλων όπλων, καθώς και κάθε αυτοσχέδιο όπλο.

Ε.
Τα όπλα, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού θα παρουσιάζονται στους κριτές και ο διαγωνισμός θα ξεκινά μετά την έγκρισή τους.

Ε1.
Αν ένα (ή περισσότερα) όπλο δεν εγκριθεί από τους κριτές, το ζευγάρι έχει δύο λεπτά για να αλλάξει όπλο. Μετά την πάροδο των δυο λεπτών το ζευγάρι αποκλείεται.

Παράγραφος 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Η βαθμολογία ορίζεται από 5,1 έως 8 στην κατηγορία αρχαρίων, από 6,1 έως 9 στην κατηγορία μέσων, και από 7,1 έως 10 (άριστα) στη κατηγορία προχωρημένων με το σύστημα δεκαδικών αριθμών.

Α1.
Το ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή) θα είναι από το 5 έως το 10

Α2.
Το δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή) θα είναι από το 1 έως το 9

Παράγραφος 3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για τις κατηγορίες 8 Α1 - Β1 (Αρχαρίων) και 8 Α2 - Β2 (μέσων) θα εκτελεί μια εκ των τεχνικών που διαγωνίστηκε της επιλογής του αμυνόμενου.

Α2.
Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

Α3.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλή κριτή, ή η τελική του κρίση.

Α4
. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ζευγαριών, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, το κάθε ζευγάρι για την κατηγορία 8 Α3 - Β3 θα εκτελεί μια νέα τεχνική.

Α5.
Σε περίπτωση που τα ζευγάρια θα ισοβαθμήσουν ξανά, ο επικεφαλής κριτής θα αποφασίσει τον νικητή.

Α6.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ζευγαριών, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλής κριτή, ή η τελική του κρίση.

Παράγραφος 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Οι βαθμοί θα δίνονται βασισμένοι στις ακόλουθες πέντε αρχές.

Α1. Παρουσίαση: Ο τρόπος που εισέρχονται στην περιοχή του διαγωνισμού, η στάση, ο χαιρετισμός, ο τρόπος που κλείνουν την παρουσίαση.

Α2.
Εκτέλεση σε αργή κίνηση (Μόνο για την κατηγορία προχωρημένων): Ο τρόπος παρουσίασης της τεχνικής, (Ισορροπία, ρυθμός)

Α3.
Εκτέλεση σε κανονική ταχύτητα: H σωστή απόδοση στην εκτέλεση σε σχέση με την παρουσίαση της αργής κίνησης, έλεγχος των χτυπημάτων

Α4.
Συνεργασία: Ο συγχρονισμός του ζευγαριού

Α5.
Ρεαλιστικότητα: Αποτελεσματικότητα, ρεαλισμός, δυσκολία, πρακτική εφαρμογή, χρονισμός, ρυθμός, ταχύτητα, ισορροπία, δυναμική επίθεση, έλεγχος, ποικιλία τεχνικών, ικανότητα χρήσης όπλου.

Α6.
Τόσο η επίθεση του βοηθού, όσο και η άμυνα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να εκτελούνται με τεχνικό τρόπο.

Παράγραφος 5. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Α. Μη συσχετισμός αργής κίνησης και κανονικής ταχύτητας

Α2.
Ασέβεια προς τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, το κοινό...

Α3.
Τραυματισμός του βοηθού από απουσία ελέγχου του διαγωνιζόμενου

Παράγραφος 6. ΑΡΧΑΡΙΩΝ (Ανδρών Γυναικών)

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί δύο (2) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα.

Α2.
Πρώτα ο βοηθός θα επιδεικνύει την επίθεση του όπλου.

Α3.
Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας που θα διενεργείται με όπλο κόψης (μαχαίρι)

Α4.
Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, που θα διενεργείται με άκαμπτο όπλο (ραβδί) ή με μεγάλο όπλο κόψης (σπαθί).

Α5.
Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις δύο τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση.

Α6.
Ο Αμυνόμενος και στις δύο τεχνικές μπορεί να αμυνθεί άοπλος ή με χρήση όπλου της επιλογής τους, από τα επιτρεπόμενα της κατηγορίας του.

Α7.
Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

Παράγραφος 6. ΜΕΣΩΝ (Ανδρών Γυναικών)

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τρεις (3) τεχνικές σε κανονική ταχύτητα

Α2.
Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας που θα διενεργείται με κοντό όπλο κόψης (μαχαίρι)

Α3.
Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, που θα διενεργείται με άκαμπτο όπλο (ραβδί) ή με μεγάλο όπλο κόψης (σπαθί).

Α4.
Η τρίτη τεχνική θα είναι υποχρεωτικά, άοπλος εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας από τα επιτρεπόμενα όπλα της κατηγορίας του.

Α5.
Ο Αμυνόμενος στις δύο πρώτες τεχνικές μπορεί να αμυνθεί άοπλος ή με χρήση όπλου της επιλογής του, από τα επιτρεπόμενα της κατηγορίας του.

Α6.
Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τρεις τεχνικές θα εκκινούν από όρθια στάση

Α7. Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

Παράγραφος 6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (Ανδρών Γυναικών)

Α. Κάθε διαγωνιζόμενος θα εκτελεί τέσσερεις (4) τεχνικές. Η κάθε τεχνική θα παρουσιάζεται πρώτα σε αργή κίνηση και στη συνέχεια θα εκτελείται σε κανονική ταχύτητα

Α2.
Η πρώτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας που θα διενεργείται με κοντό όπλο κόψης (μαχαίρι)

Α3.
Η δεύτερη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας, που θα διενεργείται με άκαμπτο όπλο (ραβδί) ή με μεγάλο όπλο κόψης (σπαθί).

Α4.
Η τρίτη τεχνική θα είναι υποχρεωτικά, άοπλος εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας από τα επιτρεπόμενα όπλα της κατηγορίας του

Α5.
Η τέταρτη τεχνική θα είναι εναντίον οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας σε συνδυασμό δυο επιθέσεων,
είτε από μονό, είτε από διπλό όπλο.

Α6.
Ο Αμυνόμενος στις δύο πρώτες τεχνικές, και στην τέταρτη μπορεί να αμυνθεί άοπλος ή με χρήση όπλου-ων της επιλογής του (ή να χρησιμοποιήσει το όπλο του βοηθού μετά από αφοπλισμό), από τα επιτρεπόμενα της κατηγορίας του, πλην του ομοιώματος πυροβόλου όπλου

Α7.
Τόσο ο βοηθός, όσο και ο διαγωνιζόμενος, και στις τέσσερεις τεχνικές θα εκκινούν από οποιαδήποτε στάση - θέση σώματος.

Α8.
Οι τεχνικές μπορούν να καταλήγουν είτε στην εξουδετέρωση, είτε στην ακινητοποίηση του αντιπάλου.

Παράγραφος 9. ΟΜΑΔΙΚΟ - Μόνο Προχωρημένοι

Α1. Ο αμυνόμενος διαγωνίζεται εναντίον δυο (2) βοηθών.

Α2.
Ισχύουν οι κανονισμοί όπως ορίζονται στο ατομικό αγώνισμα.