Δ. Επιδείξεις Σχολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. EΙΔΙΚΑ 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Παράγραφος 1. ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Α. Η κάθε ομάδα, αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, έως το περισσότερο δέκα (10)

Α2.
Τα μέλη μπορούν να είναι μικτά, με ελεύθερο αριθμό επιλογής ενηλίκων ανδρών - γυναικών.

Παράγραφος 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Η βαθμολογία ορίζεται από 7,1 έως 10 (άριστα) με το σύστημα δεκαδικών αριθμών.

Α2. Το ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή) θα είναι από το 7 έως το 10.

Α3. Το δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή) θα είναι από το 1 έως το 9.

Παράγραφος 3. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ - ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, που στην τελική βαθμολογία τοποθετούνται μέσα στην τετράδα, ο επικεφαλής κριτής σε συνεργασία με τους κριτές θα αποφασίσουν τον νικητή.

Α2.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας άνω των δύο ομάδων, θα μετρήσει η αρχική βαθμολογία του επικεφαλή κριτή, ή η τελική του κρίση.

Παράγραφος 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Οι βαθμοί θα δίνονται βασισμένοι στις ακόλουθες τέσσερεις (4) αρχές.

Α1. Παρουσίαση: Ο τρόπος που εισέρχονται στην περιοχή του διαγωνισμού, η στάση, ο χαιρετισμός, ο τρόπος που κλείνουν την παρουσίαση.

Α2. Εκτέλεση: Ο τρόπος παρουσίασης της επίδειξης, (Ισορροπία, ρυθμός, τεχνική κατάρτιση, συγχρονισμός)

Α3. Δημιουργικότητα: Σενάριο

Α4. Θεατρικότητα - Χορογραφία: Ελκυστικότητα, εντυπωσιασμός, δυσκολία, χρονισμός, ταχύτητα, ισορροπία, δυναμική επίθεση, έλεγχος, ποικιλία τεχνικών.

Παράγραφος 5. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Α. Ασέβεια προς τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, το κοινό...

Α2. Τραυματισμός μέλους από την απουσία ελέγχου κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Α3. Ολοκλήρωση ή τερματισμός της επίδειξης πριν ή μετά του προβλεπόμενου ορίου χρόνου.

Παράγραφος 6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

Α. Ως ελάχιστος χρόνος ορίζονται τα τρία (3) λεπτά της ώρας, αρχής γενομένης από την είσοδο της ομάδας.

Α2. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της επίδειξης, ορίζονται τα έξι (6) λεπτά της ώρας.

Παράγραφος 7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Α. Η κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει την επίδειξη τμηματικά ή ολομερή.

Α2. Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο μέλος ως ανενεργό - αδρανή, αν εξυπηρετεί το σενάριο.

Α3. Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει στην επιδειξή της, οποιαδήποτε όπλα από την επιτρεπόμενη λίστα του κανονισμού.

Α4. Τα όπλα θα παρουσιαστούν στους κριτές, και θα χρησιμοποιηθούν μετά την έγκρισή τους.

Α5. Η επίδειξη πρέπει στο μεγαλύτερο ποσοστό της, να παρουσιάζει και να προάγει την Αυτοάμυνα.